Działy produkcyjne

W Maco Pharma działa dziewięć sektorów produkcyjnych.

Macoplast

To właśnie tutaj rozpoczynamy proces tworzenia układów. Produkujemy dreny, klampy (zaciski do drenów) oraz tzw. igreki, które służą do łączenia drenów, a swoją nazwę wzięły od kształtu przypominającego literę „Y”. Poza elementami do układów tworzymy także „Macoset”, będący łącznikiem między np. lekiem a próbówką.

Zgrzewanie

Wytwarzamy worki wchodzące w skład układów przeznaczonych do transfuzji i preparatyki krwi. Po wyprodukowaniu każdy worek poddajemy szczegółowej kontroli i oznaczeniu (nadruk numeru seryjnego, daty produkcji) oraz doklejamy „łącznik” między układem a drenem. Następnie przekazujemy worki na dział sterylizacji.

Etykiety

W tym dziale dbamy o to, aby każdy pojemnik został oznakowany odpowiednią etykietą. Znakowanie odbywa się na podstawie dokumentacji produkcyjnej.

Igły

Tutaj, z gotowych komponentów, składamy igły do naszych układów: kleimy igły do podstaw, silikonujemy i testujemy je na maszynie Melab. Każdą gotową igłę poddajemy dokładnej kontroli.

Montaż

Tu wykonujemy pierwszy montaż oraz klejenie drenów. Efektem naszej pracy są półprodukty, które dostarczamy do działu sterylizacji lub produkty końcowe, m.in. układy do głębokiego mrożenia komórek macierzystych.

Sterylizacja

Odpowiadamy za proces łączenia poszczególnych elementów w całe układy. Następnie napełniamy je płynami do przechowywania i konserwacji krwi, które dozowane są za pomocą zaprogramowanej napełniarki. W kolejnym etapie układy poddajemy sterylizacji przy pomocy pary wodnej. Jest to proces, który ma za zadanie oczyścić produkty ze wszelkich mikroorganizmów. Odbywa się on w Autoclavach, w temperaturze 120oC i przy ciśnieniu 2 bary. Autoclav mieści od 1 560 do 2 600 układów, a sterylizacja trwa średnio 1 h 13 min.

maco-produkcja

Kondycjonowanie

W tej sekcji odbieramy układy z działu sterylizacji i poddajemy kontroli. Następnie pakujemy w ochronną folię zgrzewaną przez Multivac. Sprawdzamy zawartość każdego zapakowanego układu pod względem szczelności i kompletności. Tak zabezpieczone układy poddajemy procesowi pasteryzacji w 80oC przez ok. godzinę. Po zakończeniu procesu układy poddajemy kwarantannie.

Pakowanie

Tu, na ostatnim etapie produkcji, pakujemy układy do odpowiednio oznakowanych kartonów, pamiętamy o dołączeniu ulotki z informacjami o znajdujących się w nich wyrobach. Zanim to jednak nastąpi, raz jeszcze każdy układ poddajemy wizualnej kontroli jakości.

Laboratorium

Laboratorium funkcjonujące w Maco Pharmie podzielone jest na cztery obszary.

Kontrola Jakości

Odpowiadamy za przygotowanie i weryfikację dokumentacji produkcyjnej. Odbywa się tu także nadzór nad audytem sterylizacji oraz ostateczna kontrola i wypuszczenie produktów na rynek. Na każdym z tych etapów niezbędna jest wiedza o procesie powstawania naszych układów, dlatego zespół tworzą osoby, które wcześniej pracowały w dziale produkcji.

Laboratorium Chemiczne

Produkujemy roztwory do przechowywania i preparatyki krwi. Każdy etap procesu powstawania roztworów jest ściśle nadzorowany. Szczegółowej analizie poddawane są także powstające tu produkty.

Laboratorium Mikrobiologiczne

Przeprowadzamy kontrolę mikrobiologiczną półproduktów i produktów. Odbywa się tu także inspekcja środowiska wytwarzanych produktów, jak również monitoring ich skutecznej sterylizacji.

Laboratorium Metrologiczne

Weryfikujemy sprawność i stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do kontroli pomiarów: ciśnienia, wagi oraz temperatury urządzeń do sterylizacji.

Sprawdź jakie warunki oferujemy i dlaczego nasi pracownicy rano wstają uśmiechnięci!

Przejdź do zakładki kariera