O firmie

Maco Pharma jest największym europejskim producentem zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych i urządzeń medycznych wykorzystywanych w krwiodawstwie oraz kluczowym dostawcą płynów infuzyjnych dla lecznictwa zamkniętego.

about
Firma posiada 4 fabryki, w których zatrudnia ponad 3000 osób. Polski zakład produkcyjny powstał w 2002 roku i obecnie pracuje w nim blisko 700 osób.

ISO

Maco Pharma, jako firma społecznie odpowiedzialna, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także monitorowania ich zmian. Zwracamy uwagę na to, by nasze przedsiębiorstwo działało według światowych standardów. Funkcjonujemy zgodnie z normami ISO 13485:2012 zawierającą wymagania dotyczące wyrobów medycznych oraz ISO 9001:2008 odnoszącą się do systemu zarządzania jakością.